مقاله جلوه هاي صلح و بشر دوستي در اشعار مولانا، حافظ و سعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: جلوه هاي صلح و بشر دوستي در اشعار مولانا، حافظ و سعدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صلح
مقاله آشتي
مقاله صلح کل
مقاله مولوي
مقاله سعدي
مقاله حافظ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از ظرفيت هاي فکري و فرهنگي کشور مي تواند كمک موثري در بهبود فعاليت ‌هاي انسان دوستانه، جمعيت هلال احمر باشد؛ لذا هدف از اين مطالعه؛ بررسي نگاه، مولانا، سعدي و حافظ به دلايل مختلف از جمله نگاه بشري و درک و جهان بيني گسترده‌ فراتر از نژاد، مليت، مذهب و توجه خاصي به مقوله صلح و آشتي در اشعارشان مي ‌باشد.
روش ‌ها: در اين تحقيق از روش توصيفي کتابخانه اي استفاده و اطلاعات مورد نياز بر حسب موضوعات بشر دوستانه دسته بندي شد.
يافته ‌ها: توجه مولانا به مقوله صلح را که عمدتا به وسعت انديشه و سلوک عرفاني او بر مي گردد و عوامل توجه سعدي به مقوله صلح را که ريشه در اجتماعي بودن و نحوه زندگي و تربيت و نگاه بشري سعدي دارد و عوامل توجه حافظ به مقوله صلح را که ريشه هاي اجتماعي اثر که در قالب رند تبلور يافته، به شيوه اي بديع و نو آورده است.
نتيجه ‌گيري: هر سه شاعر – مولانا و سعدي و حافظ – انديشه اي بشري و جهاني، و به دور از تعصب و قشري نگري دارند و توصيه به صفات نيکي چون مدارا، بخشش، گذشت، احسان، بلندنظري، آزاد انديشي، عيب پوشي، تساهل و تسامح که زمينه ساز برقراري صلح و آشتي است، در آثار هر سه شاعر جايگاهي خاص دارد.