مقاله جلوه هاي مختلف خداباوري در شعر اخوان، فروغ و شاملو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: جلوه هاي مختلف خداباوري در شعر اخوان، فروغ و شاملو
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر فارسي
مقاله فلسفه غرب
مقاله خدا
مقاله انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قوام ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي شاعران معاصر در برهه اي از زمان به دليل اوضاع نابسامان سياسي و اجتماعي و شکست هاي پياپي فردي و اجتماعي و در فضايي آکنده از انديشه هاي فلسفي غرب، به عقيده غياب خدا ـ که يکي از انديشه هاي بنيادين فلسفه غرب است ـ اعتقاد پيدا مي کنند؛ اما به دليل گرايش ذاتي انسان به مفهومي به نام خدا و نيز تحت تاثير انديشه هاي فلسفي غرب به خدايي ديگرگونه روي مي آورند. همين مساله سبب به وجود آمدن شکل متفاوتي از خداباوري در شعر اين شاعران شده است. نگارندگان در اين گفتار ضمن اشاره به پيشينه عقيده غياب خدا و باز آفريني آن در سنت ديني و فلسفه غرب، به بررسي چگونگي ظهور، دوام يا افول، شباهت ها و تفاوت هاي آن در شعر سه شاعر برجسته معاصر، يعني اخوان، فروغ و شاملو مي پردازند.