مقاله جلوه ها و كاركردهاي نمود فعل در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: جلوه ها و كاركردهاي نمود فعل در زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمود فعل
مقاله نمود واژگاني
مقاله فعل لحظه اي
مقاله فعل تداومي
مقاله فعل لحظه اي – تداومي
مقاله نمود صرفي
مقاله نمود نحوي
مقاله فعل ماضي ملتزم
مقاله فعل مضارع ملتزم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمود از ويژگي هاي ساختاري و معناشناختي فعل است كه در بين دستور زبان دانان ايراني، نخستين بار در بحث ويژگي هاي فعل در زبان فارسي باستان، مورد توجه پرويز ناتل خانلري قرار گرفته است. پس از آن اين مبحث به دستور زبان فارسي معيار نيز راه يافت و در سال هاي اخير در مقاله ها و نيز كتاب هاي درسي دستور زبان فارسي جنبه هايي از آن مطرح شد. با اين همه در منابع ياد شده تمامي جلوه ها و كاركردهاي اين مقوله چنان كه بايد تبيين نشده و در مواردي نيز با عناوين ديگري مورد بحث قرار گرفته است. تجربه نويسنده در تدريس دستور زبان نشان مي دهد دانشجويان زبان و ادبيات فارسي يا تمايزي بين نمود و مقوله هاي زمان و وجه فعل ق‍‍‍‍ايل نيستند و يا به درستي جنبه ها و كار كرد هاي نمود فعل را در نمي يابند.
اين نوشته كوششي در تبيين جنبه ها و مرزهاي مقوله دستوري نمود و انواع گوناگون آن در زبان فارسي معيار است.