سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی حقدوست – دفتر فنی بهره برداری تولید شرکت توانیر

چکیده:

در یک شبکه برق از دست دادن قسمتی از تولید یا با رعایت بوجود آمدن نقطه کاری جدید با مشخصات جدید برای هر نقطه از شبکه می گردد و اختلاف مشخصات دو نقطة کار تابع شبکه بوده و هرچه شبکه کوچکتر باشد، تغییرات حساستر می باشد . در این مقاله ضمن بررسی زاویه بار هر واحد در اثر تغییرات شبکه راههای جلوگیری از آسنکرونیزم واحدها از طریق محدود کردن زاویه بار که ممکن است در اثر تغییر نقطه کار شبکه بوجود آید، بیان گردیده است . همچنین علاوه بر حفاظت واحد نحوة تشخیص آسنکرونیزمبرای یک واحد بیان گردیده است .