سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوری بروجردی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف
فرج بیگ – دانشکده مهندسی مکانیک، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف از این مقاله ارایه روشی مناسب از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی برای جلوگیری از تشکیل هیدرات در ایستگاههای تقلیل فشار است. چون عموماً گاز طبیعی، همواره با مقداری بخار آب همراه است، ازاین رو هنگام کاهش فشار نسبتاً زیاد ممکن است با تبدیل هیدرات و انسداد لوله مواجه شود. در حال حاضر روشهای مختلفی برای جلوگیری از تشکیل هیدرات وجود دارد. از جمله می توان به گرم کردن مستقیم گاز،اضافه کردن مواد بازدارنده و استفاده از مواد جاذب اشاره کرد. روش پیشنهادی که از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی می تواند جالب توجه باشد، تقلیل فشار با استفاده از لوله های باریک با حداقل افت دما در اثراصطکاک است. قطر و طول این لوله ها به میزان کاهش فشار، دبی جرمی و دمای گاز قبل از ورود به دسته لوله ها بستگی دارد.نتایج بدست آمده نشان می دهند که برای تقلیل فشار مثلاً از P1=1/72Mpa(250psiبه فشار( P2=0/41Mpa(60psi در یک خط لوله به قطر( D=1/42m(56inch ، به تعداد n=757 انشعاب به طول L=36/3m و قطر d=26/8mm نیاز است دمای خروجی در این حالت T2=4/33C است که بالاتر از دمای تشکیل هیدرات می باشد.