سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد حاجی میرزایی – گروه مهندسی آب، دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاتبار احمدی – گروه مهندسی آب، دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – گروه مهندسی آب، دانشگاه مازندران

چکیده:

بر اساس گزارش فائو در ایران سالانه به طور متوسط بین ۳ تا ۴ میلیارد تن خاک فرساش می یابد. پدیده فرسایش و رسوب یکی ازمعضلاتی است که موجب کاهش حاصلخیزی و بروز سیلابهای مخرب و کاهش عمر مفید سده می شود.
یکی از راههای مستقیم جلوگیری از فرسایش آبخیز و جلوگیری از خطرات سیل ایجاد سدهای کوچک بوسیله بلوکهای بتونی پیش ساخته میباشد. با احداث این سازه ها در مسیر عبور سیل بویژه در مناطق مشرف به روستاخها و جاده های پر تردد ازخسارات جانیجلوگیری و حداکثر دبی سیلهای استثنایی (نظیر سیل ۱۳۸۰ گلستان) تا ۳۵% کاهش خواهد یافت.
در این مقاله پارامترهای مختلف این مصالح جهت بکارگیری در سازه های آبخیزداری و مقاومت هیدرولیکی آنها، سرعت سقوط پایدار وس رعت بحرانی آنها بررسی میشود که درنظر گرفتن این پارامترها موجب افزایش مقاومت و پایداری سازه میگردد.