مقاله جمال شناسي گلشن راز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: جمال شناسي گلشن راز
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمال شناسي
مقاله عرفان
مقاله تشبيه
مقاله استعاره
مقاله کنايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقدايي تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبستري در مثنوي گلشن راز که متني عرفاني است، با تکيه بر پيوند ديرينه عرفان و زيبايي، براي بيان و تجسم بخشيدن به دريافته هاي مجردش، از ابزارهاي گوناگون زيبايي آفريني و جمال افزا استفاده مي کند تا انتقال پيامش را آسان کند و بر تاثير کلامش بيفزايد.
مقاله پيش رو، گلشن راز را از منظر زيبايي شناسي نگريسته و بر آن است تا نشان دهد که شيخ محمود شبستري، تشبيه را ابزاري مناسب براي بيان مشابهت هاي خيال انگيز ميان مفاهيم مجرد و پديده هاي عيني تشخيص داده و به فراواني از آن استفاده کرده است.
اما او براي انتقال انديشه هاي عميق تر يا تجربه هاي شهودي، به ترتيب استعاره و نماد را به کار مي گيرد، هم چنان که براي بيان مفاهيم و انديشه هاي دو سطحي، کنايه، ايهام و پارادوکس را ابزارهايي کارآمد مي يابد که قادر به انتقال چنين دريافته هايي هستند.