سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدیزاده – دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

در نوشته حاضر، نخست با بررسی فرایند نجات و امداد موفق بعنوان یکی از مراحل مدیریت ، و نقش سرعت، دقت و اثر بخشی در آن، مولفه های اساسی ساختار عملیات نجات و امداد موفق را بررسی میکنیم. آنگاه با نگاهی به جمعیت های امداد و نجات (هلال احمر و صلیب سرخ) و شرح اصول بنیادین آنها، از یک سو و تبیین و تحلیل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن از سوی دیگر، اثرات جهانی شدن را بر این جمعیت و فرست ها یا چالش هایی که پیش روی آنها قرار می دهند، تبیین می کنیم. ما این اثرات را از دو بعد کارکرد و فعالیت جمعیت ها و نیز تاثیر بر اصول راهنمای آنها به بررسی می گذاریم تا بتوانیم چشم انداز تا حد روشن تر و آینده نگرانه ی را از فرایند درحال شدن جهانی شدن، برای سازماندهی تحول و آینده این جمعیت ها خاصه در کشورهای در حال توسعه سانحه خیزی چون کشور ما ارائه دهیم.