مقاله جمع آوري و شناسايي قارچ دارويي Phellinus conchatus از ايران و بررسي خواص ضد باکتريايي عصاره هاي متانولي تام و عصاره هاي جزیي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۲۱ تا ۵۳۰ منتشر شده است.
نام: جمع آوري و شناسايي قارچ دارويي Phellinus conchatus از ايران و بررسي خواص ضد باکتريايي عصاره هاي متانولي تام و عصاره هاي جزیي آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Phellinus
مقاله خواص ضد باکتري
مقاله خواص آنتي اکسيداني
مقاله قارچ هاي دارويي
مقاله بومي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكم الهي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدي آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: حقيرالسادات فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده سعيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ماکروميست ها منابع جديدي براي کشف ترکيبات جديد دارويي با اثرات مختلف بيولوژيک به شمار مي آيند.Phellinus conchatus  قارچي دارويي متعلق به خانواده Hymenochaetaceae  مي باشد. گونه هاي اين قارچ علاوه بر داشتن خاصيت هاي آنتي اکسيدان، ضد سرطان و ضد باکتري در طب سنتي براي درمان بسياري از بيماري ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
روش بررسي: در اين تحقيق جمع آوري و شناسايي قارچ P. conchatus با استفاده از خصوصيات ماکرومورفولوژيکي و ميکرومورفولوژيکي، روابط ميزباني و پراکنش انجام گرفت و سپس عصاره گيري جهت انجام آزمون زيست سنجي(Bioassay)  عليه باکتري هاي گرم – منفي و گرم – مثبت به روش هاي انتشار روي ديسک، تعيين حداقل غلظت مهارکننده رشد(MIC)  و حداقل غلظت کشنده (MBC) باکتري ها انجام پذيرفت.
نتايج: عصاره هاي متانولي تام و کلروفرمي اثرات بازدارنده روي ۳ باکتري Staphylococcus aureus،aeruginosa Pseudomonas  و Bacillus cereus نشان مي دهند و در مورد عصاره بوتانولي، نتايج MIC و MBC به ترتيب براي باکتري هاي مذکور (۱، ۲mg disk)،۲) ، (۴mg disk، (۸، ۱۶mg disk) مشاهده شدند.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که عصاره هاي مختلف به ويژه عصاره بوتانولي قارچ دارويي  Phellinus با دارا بودن مواد موثر، باعث نشان دادن خواص ضد باکتريايي قوي اين عصاره عليه باکتري ها به خصوص باکتري بيماريزاي مهم Pseudomonas Aeruginosa شده است.