سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان شریفی کیاسرایی – شرکت بین المللی فرزانگان علم و صنعت، مدیر اجرایی

چکیده:

در این مقاله به مرور نتایج تحقیقات محققان در خصوص تاثیر خصوصیات فردی افراد بدو تشکیل تیم در جمع گرایی تیم می پردازد، سپس به بیان دیدگاههای نوینی می پردازد که جمع گرایی و جمع آوری را حاصل تعاملات افراد در تیم و مدیریت جریان گردش اطلاعات می دانند و شناخت جمعی را چیزی جدای از خود باوری تک تک افراد می دانند، در مرحله بعدی ی به بررسی تاثیر جمع باوری بر عملکرد تیمی می پردازیم و نقش وابستگی وظابف را در این رابطه بررسی می کنیم، سپس رویرکردهای اقتضادی در خصوص جمع گرایی و فرد گرایی را بررسی کرده و چهار نوع جمع گرایی عمود و افقی و فرد گرایی عمودی و افقی و کارکردهای آنها را متناسب با شرایط مختلف تشکیل تیم، اناع تیم ها و وظایف به تیم ها بررسی می کنیم.