مقاله جمله نويسي و درك جملات نوشته شده در دانش آموزان كم شنوا و شنواي پايه سوم دبستان در شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: جمله نويسي و درك جملات نوشته شده در دانش آموزان كم شنوا و شنواي پايه سوم دبستان در شهر همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواندن
مقاله درك جمله
مقاله جمله نويسي
مقاله آسيب ديده شنوايي
مقاله دانش آموز مقطع دبستان
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حس شنوايي مهم ترين پايه و اساس براي اکتساب طبيعي زبان است و کم شنوايي يکي از عواملي است که باعث اختلال در فراگيري مهارت هاي زباني مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين توانايي جمله نويسي و درك جملات در دانش آموزان مبتلا به افت شنوايي و شنوا مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي ۳۰ دانش آموز با افت شنوايي ۹۰-۷۰ دسي بل و ۳۰ دانش آموز با شنوايي هنجار، كه همگي در پايه سوم دبستان تحصيل مي كردند، مورد مطالعه قرار گرفتند. جمله نويسي آزمودني ها از طريق توصيف تصاوير به صورت نوشتاري و درك جملات، از طريق خواندن متن و پاسخ به سوالات مربوطه ارزيابي شد.
يافته ها: با استفاده از آزمون هاي آماري مشخص شد که ارتباط معني داري بين جمله نويسي و درك جملات نوشته شده در دانش آموزان کم شنوا وجود دارد (p=0.001)، (r=0.8) همچنين ارتباط معني داري بين اين متغيرها در دانش آموزان شنوا وجود دارد (p=0.001)، (r=0.7).
نتيجه گيري: ناتواني كودكان مبتلا به افت شنوايي در برقراري ارتباط كلامي، منحصر به اختلال در توليد و صوت نيست، بلكه مشكل اساسي آنها ناتواني در كشف و به كار گيري قواعد زباني براي انتقال انديشه خود در ساختارهاي زباني مناسب و اشكال در درك معاني جمله است.