مقاله جمله هاي سببي و دومفعولي در ديدگاه حاکميت و مرجعيت گزيني و کمينه گرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: جمله هاي سببي و دومفعولي در ديدگاه حاکميت و مرجعيت گزيني و کمينه گرايي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکميت و مرجع گزيني
مقاله کمينه گرايي
مقاله گروه فعلي هسته اي و پوسته اي
مقاله جمله سببي
مقاله فعل دو مفعولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدبهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر آن است تا ساختار دروني جمله هاي داراي گروه هاي فعلي دو مفعولي وجمله هاي سببي را بر اساس نظريه هاي حاکميت و مرجع گزيني و نيز کمينه گرايي بررسي، وارايه طريق اين نظريه ها را در مورد اين گونه ساختها در فارسي امتحان کند و سرانجام چگونگي نمايش آنها را درنمودارهاي درختي بنماياند. با توجه به اينکه جمله هاي سببي و داراي گروه فعلي دو مفعولي، بيش از يک مفعول اجباري دارد به نظر مي رسد پيشنهاد لارسن مبني بر به کار گيري گروه هاي فعلي هسته اي و پوسته اي در مورداين ساختها صادق باشد.