مقاله «جناب آقا» صدراعظم قاجار و نخست وزير پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ – بهار ۱۳۸۸ در مسكويه از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: «جناب آقا» صدراعظم قاجار و نخست وزير پهلوي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستوفي الممالک
مقاله رضا شاه
مقاله نخست وزيري
مقاله مجلس شوراي ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم محمدنبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از سياستمداران برجسته و صاحب نام دوره قاجاريه، ميرزا حسن مستوفي الممالک است که به طور متناوب مسووليت هاي وزارت و صدارت عظمي را بر عهده داشته است. خاندان مستوفي به صورت مستمر سمت مستوفي گري و سامان دهي امور ماليه را در اختيار داشته اند. تقواي سياسي و ميانه روي مستوفي الممالک، مورد توجه سياست گذاران کشور بود و لذا نه تنها در دوران قاجار و مشروطه، بلکه در آغازين سال هاي پادشاهي نو پاي پهلوي نيز باعث به دست گرفتن سکان هدايت دولت توسط مستوفي شد. نويسنده اين مقاله مي کوشد تا ضمن بررسي کارنامه سياسي مستوفي در عصر قاجار، آخرين کابينه او در دولت پهلوي را نيز مورد بحث قرار دهد؛ تحليلي که در ره يافتن به درک چگونگي رويکرد دولت مدرن پهلوي به طبقه روشن فکر سنتي موثر خواهد بود.