مقاله جنبه هاي اپيدميولوژي مواجهه شغلي با اشيا نوك تيز و برنده در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: جنبه هاي اپيدميولوژي مواجهه شغلي با اشيا نوك تيز و برنده در پرستاران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله مواجهه شغلي
مقاله نيدل استيك
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندبد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احساني سيده رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: دلجو رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وسايل نوك تيز و آلوده مانند سوزن ميتوانند عفونتهايي مثل هپاتيت B، هپاتيت C و HIV را منتقل كنند. هدف مطالعه حاضر تعيين جنبه هاي اپيدميولوژيك مواجهه شغلي با اشيا نوك تيز و برنده در پرستاران بوده است.
روش كار: اين مطالعه مقطعي در بين ۶۸ پرستار بخشهاي اورژانس بيمارستان امام خميني تهران انجام شد. پرسشنامه شامل اطلاعات فردي و حرفه اي پرستاران، تعداد صدمات فرو رفتن سر سوزن آلوده و وضعيت واكسيناسيون بوده است، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ويرايش ۱۶ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مواجهه شغلي با اشيا نوك تيز ۴۷٫۰۵ درصد بوده است. ۶۴٫۷ درصد افراد سابقه باليني كمتر از ۵ سال و ۸۲٫۴ درصد از پرستاران سابقه واكسيناسيون عليه هپاتيت داشته اند. بعد از تماس با اجسام نوك تيز و برنده در ۹۶٫۹ درصد شستن دستها و ۱۲٫۵ درصد مصرف دارو عليه HIV انجام شده بود. ارتباط معني داري بين سابقه كار و فرو رفتن اشيا نوك تيز وجود داشت.
نتيجه گيري: آموزش پرسنل، پروتكل گزارش دهي استاندارد و واكسيناسيون نقش مهمي را در پيشگيري از اينگونه عفونتها دارند.