مقاله جنبه هاي زيباشناختي «هماهنگي» در شعر معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: جنبه هاي زيباشناختي «هماهنگي» در شعر معاصر
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر
مقاله زيباشناختي شعر
مقاله هماهنگي در شعر
مقاله موسيقي در شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمران پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هماهنگي بين اجزاي شعر از عناصر اساسي و سبب پيوند و عامل وحدت معنوي و عاطفي اجزا و پديد آمدن نظام شعر است. هماهنگي در انواع هنرها در طبيعت و جهان خارج از ذهن ريشه دارد. بنابراين به همان اندازه که هماهنگي و تناسب در طبيعت زيباست در طبيعت مخلوق ذهن شاعر نيز زيبا و يا موجب زيبايي است. در يک قطعه شعر گونه هاي مختلفي از هماهنگي از قبيل هماهنگي بين اجزاي ساختار دروني يا بيروني شعر و . . . هست که همه اقسام آن حايز اهميت و زيبايي آفرين است و کوچکترين ناهماهنگي در هر بخشي موجب گسستگي و آشفتگي شعر مي شود. هماهنگي بين محتوا و هر کدام از عناصر زبان، موسيقي و تصاوير داراي اهميت بيشتري است که اين مقاله به بررسي و تحليل برخي از مهمترين جلوه هاي آن در شعر معاصر مي پردازد.