مقاله جنبه هاي سلولي و مولكولي مالتيپل مايلوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: جنبه هاي سلولي و مولكولي مالتيپل مايلوما
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتيپل مايلوما
مقاله استئوكلاست
مقاله استئوبلاست ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي نجم الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري مالتيپل مايلوما يك ناهنجاري پلاسما سل است كه تقريبا ۱۰% سرطان هاي خوني را شامل مي شود و ۹۹ درصد بيماران سن بالاي ۴۰ سال دارند. هدف از اين مطالعه، بررسي عوامل سلولي و مولكولي شناخته شده و موثر در ظهور و پيشرفت اين بيماري مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه با مرور بر ۱۵۰ مقاله اي كه در سال هاي اخير در مورد تغييرات ژنتيكي، سلول هاي استئوكلاست و استئوبلاست ها، كموكاين ها و مسيرهاي پيام رساني منتشر شده است، ۶۹ مقاله كه در بيولوژي سلولي مولكولي مالتيپل مايلوما كاربرد داشته انتخاب و سعي گرديده تا به طور اجمال به ارزيابي جنبه هاي مولكولي و سلولي در مالتيپل مايلوما پرداخته شود.
يافته ها: ضايعات استخواني، درد استخوان، شكستگي، عفونت مكرر، نارسايي كليه، هايپرپروتئينميا، آميلوئيدوز، آنمي، افزايش سطح كلسيم يونيزه (هايپر كلسمي)، كاهش آلكالن فسفاتاز و استئوكلسين از مهم ترين نشانه هاي اين بيماري مي باشد كه همگي به علت القا پيام هاي خارج از كنترل سلولي به واسطه افزايش ايمنوگلوبولين ها و سايتوكاين ها و ارتباط بين سلولي حاصل مي گردد.
نتيجه گيري: مطابق نتايج اين تحقيق، در توليد و تجمع سلول هاي توموري در مغز استخوان مانند سلول هاي مايلومايي، عواملي نظير حضور فاكتورهاي مترشحه از سلول هاي مغز استخوان، عفونت هاي مزمن، ارتباط هاي بين سلولي، تجمع و وجود عناصري مثل كلسيم و آهن كه غلظت آن ها در مغز استخوان نسبت به سرم بيشتر مي باشد، موثر است.