سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور مشرقی – آزمایشگاه تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی م

چکیده:

آب در چندین درجه زیر صفر یخ می زند ولی در حضور مواد به خصوصی یخ زدگی سریعتر صورت می گیرد. بعضی از میکروارگانیزم ها از جمله باکتری ها قادرند که این مواد را تولید کنند. از میان این باکتریها بعضاً سبب صدمه و سرمازدگی در گیاه می شوند. برای جلوگیری از سرمازدگی در گیاهان و یا به عبارت دیگر حفاظت گیاهان در برابر سرمازدگی که از طریق این گونه باکتریها با تولید پروتئین های هسته یخ ایجاد می شود راههای مختلفی وجود دارد از قبیل استفاده از باکتریوسایدها و باکتریهای رقیب. یکی از این باکتریهای رقیب میکروارگانیزم های مهندسی ژنتیک شده که در آن ژن مربوط به ایجاد سرمازدگی در آن حذف شده است. در این تحقیق ابتداً به نحوه ایجاد سرمازدگی و عوامل مختلفی که در این زمینه دخالت دارند پرداخته شده است و سپس راه کارهایی برای کنترل و ایمنی گیاه در برابر سرمازدگی ارائه گردیده است. یکی از این راهکارها استفاده از میکروارگانیزم های مهندسی ژنتیک شده می باشد که در کاربرد آن باید مسائل متعدد از قبیل بقا و کارایی میکروارگانیزم مورد نظر و ایمنی زیستی محیط را نیز در نظر گرفت.