سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

یوسف حجت –

چکیده:

در سالهای اخیر آلودگیهای زیست محیطی، به خصوص آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، مشهد، شیراز و … یکی از معضلات زیست محیطی شهروندان شده چنان که امروزه بزرگترین شهر کشورمان از نظر آلودگی هوا یکی از آلوده ترین شهرهای جهان شناخته شده است! با توجه به آمارهای موجود در بخش حمل و نقل، در سالهای اخیر مصرف انرژیهای فسیلی روند رو به رشد داشته و به همین میزان ما شاهد بیشترین آلودگیهای هوا از ناحیه حمل و نقل در شهرهای بزرگ کشور هستیم. سهم میزان انتشار آلاینده ها در رابطه با سیستم حمل و نقل ۹۴% منواکسیدکربن، ۵۹/۵% هیدروکربنها، ۴۸/۲% اکسیدهای ازت و ۴۶% ذرات معلق برآورد شده است.
جهت کاهش این آلاینده ها در بخش حمل و نقل و استفادهبهینه از انرژی عملیات گوناگونی با هماهنگی ارگانهای مختلف صورت گرفته که می توان به انجام معاینه فنی و برخورد با خودروهای فاقد بر چسب معاینه، استاندارد کردن خودروهای تولیدی و استقرار استاندارد ECE-15.04 تامین و استفاده گسترده از بنزین بدون سرب در شهر تهران و در آینده نزدیک در کل کشور اشاره کرد.
لذا لازم است جهت کاهش آلودگیهای تلاش شود از سیستمهای مدرن و رایج حمل و نقل همانند حمل و نقل ریلی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی مقرون به صرفه است استفاده شود. همچنین با استقرار استانداردهای جدید و تهیه زیرساختهای مناسب از جمله طراحی دقیق شهری، سوخت استاندارد، خودرو استاندارد و مدیریت بهینه ترافیک اقدام به ساماندهی این بخش نمود.