سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین ایزددوستدار – فوق لیسانس مهندسی محیط زیست، مدیر امور مهندسی آب و محیط زیست – معاونت ط
مجتبی غروی – دکترای سد سازی – استادیار دانشگاه علم و صنعت – معاون طرح های توسعه شرکت آب
بهروز بهروزی راد – دکترای شیلات – استادیار دانشگاه تربیت مدرس نور کارشناس امور مهندسی آب و

چکیده:

هدف اصلی از انجام مطالعات زیست محیطی حوضه تاثیر سدهای کارون ۲، ۳ و ۴ که بر روی رودخانه کارون در حال مطالعه و احداث هستند شناسایی اثرات منفی، کاهش آنها، پایش و مدیریت زیست محیطی بمنظور حفظ محیط زیست همسو با توسعه بود. مطالعات یکسالهنشان داد که احداث سدهای فوق با مدیریت زیست محیطی مطلوب وبهینه بر روی فعالیتهای مخرب و رعایت قوانین و مقررات زیست محیطیتوجیه پذیر است. ارزیابی آثار سدها در حوزه تاثیر نشان داد که، گزینه عدم توسعه منطقه به علت انکهمجموع انرژی برق آبی حاصل از سدهای زنجیره ای کارون ۱۲ هگزامگاوات است از مطلوبیت و توجیه پذیری کمتری نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است.