سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قربان وهاب زاده – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ودانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
احمد خاکزاد – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج رسا – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
میررضا موسوی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه کانی فلوریت درجواهرات ، کار های هنری و در تزیینات بکار می رود. در شرق البرز مرکزی کانسار های متعد دی از فلوریت وجود دارد.این کانی به شکل های دیاژنتیک و اپی ژنتیک تشکیل گردیده است.از انواع دیاژنتیک نوع ریتمیت های تبلور به دلیل وجود ناخالصی ها واندازه کوچک بلور برای جواهر سازی وکارهای تزیینی مناسب نمی باشد . فلوریتی که بصورت عد سی و ژئود دیا ژنتیکی و یادارای منشا اپی ژنتیک باشدبرای جواهر سازی قا بلاستفاده است.زیرا این نوع فلوریت دارای رنگ های متنوع بنفش ، سبزو سفید بوده واندازه آنها در حد چند سانتیمتر و دارای مقاومت فیزیکی خوبی هستند.معدن اراۀ بدلیل وجود فلوریت ژئود مانند ،معدن پاچی میانا بخاطر عدسی ها و ریتمیت های تبلور دیاژنتیکی ومعادن کمر پشت و شش رود بار بدلیل فلوریت های درشتاپی ژنتیک برای این کار مناسب اند.زیرا علاوه برزیبایی دارای مقاومت فیزیکی ودارای تناژ بالایی است.