مقاله جنسيت؛ فمينيسم يا ذات گروي الهي (با تاکيد بر عدالت جنسيتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۵۶ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: جنسيت؛ فمينيسم يا ذات گروي الهي (با تاکيد بر عدالت جنسيتي)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنس
مقاله جنسيت
مقاله حقوق طبيعي
مقاله ذات گروي
مقاله شبکه درهم تنيده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعالي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ليندا نيکلسون» در مقاله خود با عنوان «جنسيت» به تفکيک ميان دو واژه «جنس» و «جنسيت» پرداخته و تعارض بنيادين ميان دو ديدگاه فمينيسم و ذات گروي را مطرح مي کند. وي با طرح چندين ايراد که توسط فمينيست ها مطرح شده است به بحران تعريف «زن» مي پردازد و در نهايت راهي براي برون رفت ارايه مي کند. در بخش دوم ضمن نقد ديدگاه هاي فمينيسم که در مقاله نيکلسون بيان شده، به تبيين ديدگاهي با عنوان «ذات گروي الهي» پرداخته شده است. اين ديدگاه مبتني بر حقوق طبيعي و تفاوت هاي واقعي ميان دو جنس زنانه و مردانه بوده و معتقد است بايد نـقش فطري زنانگي و مردانگي را پذيرفت؛ اين ديدگاه در واقع عبور از ذات گروي طبيعي به ذات گرويِ الهي بوده و تناسب با عدالت جنسيتي را در نظر دارد.