مقاله جنسيت و رابطه آن با مقبوليت و شفافيت واژگان نو: بررسي موردي واژگان عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: جنسيت و رابطه آن با مقبوليت و شفافيت واژگان نو: بررسي موردي واژگان عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقبوليت
مقاله شفافيت
مقاله جنسيت
مقاله نو واژگان
مقاله فرهنگستان زبان و ادب فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتابي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي ميزان مقبوليت و شفافيت شماري از پرکاربردترين واژه هاي عمومي مصوب فرهنگستان پرداخته است. ميزان مقبوليت و شفافيت با توجه به متغير جنسيت دانشجويان مورد ارزيابي قرار گرفت (با اين فرض که ميزان مقبوليت و شفافيت اين واژگان در يک گروه بيشتر از گروه ديگر است). پس اين گونه فرض شد که ميزان مقبوليت و شفافيت واژگان در خانم ها بيشتر از آقايان است. جامعه آماري اين تحقيق متشکل از ٦۰ تن از دانشجويان دانشگاه اصفهان (شامل ۲٩ نفر دانشجوي دختر و ٣١ دانشجوي پسر) بوده که به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که ميزان مقبوليت و شفافيت واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي در خانم ها بيشتر از آقايان است اما اين مقدار چشم گير نمي باشد.