سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهلا اعزازی – دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

رشد و تحول در پزشکی و ورود آن به حوزه های زندگی به پزشکی شدن جامعه انجامیده است. امروزه تنها بیمار نبودن مطرح نیست، بلکه سلامت افراد جامعه، ارتقاء آن و ایجاد شرایط زندگی همراه با سلامت مد نظر است. سلامت حق افراد است ولی در عین حال نابرابری عظیم سلامتی هم میان جوامع و هم میان افراد یک جامعه وجود دارد. هرچند که سلامت – بیماری یک طیف مربوط به تغییرات جسمانی است، اما نمی توان تاثیر شرایط اجتماعی بر تعریف سلامت و همچنین ایجاد بیماری های وابسته به فرهنگ را نادیده گرفت. نابرابری سلامت در هر جامعه از دید جامعه شناسان برای مدت ها به عنوان نتایج حاصل از نابرابری طبقاتی و تحت عنوان شرایط زندگی که موجب بیماری شده و چگونگی امکان دسترسی به امکانات بهداشتی و همچنین نظام بهداشت و درمان مورد توجه قرار می گرفت. از دهه های جدید مفهوم جنسیت و تاثیر باورهای جنسیتی بر روی سلامت افراد مدنظر قرار گرفته است. باورهای جنسیتی در رابطه با منابع اجتماعی و گروه های دارای قدرت در جامعه به وجود می آیند و سلسله مراتب اقتداری اجتماعی را به وجود آورده و آن را حفظ می کنند. در این سلسله مراتب مردان در موقعیت های بالا و زنان در موقعیت های پایین قرار دارند. علوم مختلف نیز در حفظ این سلسله مراتب با ویژگی هایی مانند جنس گرایی (زن ستیزی) یا کور جنسی دارند، به دلیل جنس گرایی یا کور جنسی تاکنون تاثیر جنسیت بر سلامت زنان مد نظر نبود. این مقاله سعی در بیان آن جنبه هایی از کلیشه های جنسیتی که در بررسی های سلامت باید مورد توجه قرار گیرند دارد و بر اساس کلیشه های جنسیتی موجود تاثیر زنانگی، همسری، مادری را بر سلامت زنان مطرح می کند.