مقاله جنس Leveillula روي گياهان تيره Asteraceae در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: جنس Leveillula روي گياهان تيره Asteraceae در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيدک هاي پودري
مقاله آفتابگردان
مقاله ريخت شناسي کنيديوم
مقاله تاکسونومي
مقاله قارچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: