مقاله جهاني شدن و تربيت ديني از منظر مدرنيسم، پست مدرنيسم و عرفان اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و تربيت ديني از منظر مدرنيسم، پست مدرنيسم و عرفان اسلامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله تربيت ديني
مقاله مدرنيسم
مقاله پست مدرنيسم
مقاله عرفان اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده است که تربيت ديني مبتني بر عرفان اسلامي به عنوان متناسب ترين رويکرد در مواجهه با جهاني شدن براي ايران و حتي ساير کشورهاي جهان اسلام، تبيين شود. براي اين منظور ابتدا با روش تحليلي-انتقادي رويکرد مدرنيسم و پست مدرنيسم به عنوان عمده ترين خاستگاه هاي نظري فرايند جهاني شدن مورد نقد و بررسي قرار گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد که هر يک از اين رويکرد ها از نارسايي هاي متعددي که اغلب ريشه در مباني نظري و مفروضه هاي بنيادين آن ها دارند، برخوردارند. به علاوه هرکدام از آن ها در ايجاد جريان هاي بحران زا در جهان معاصر نقش دارند. بحران هايي که اساسا مغاير با اهداف جهاني شدن بوده و سلامتي فرايند آن را تهديد مي نمايند. در پايان، مقاله حاضر دلايل انتخاب رويکرد عرفاني به عنوان مناسب ترين رويکرد تربيت ديني اسلامي را تشريح مي نمايد. رويکردي که ضمن سازگاري با اهداف و آرمان هاي مثبت و متعالي جهاني واحد، سلامتي فرايند جهاني شدن را تضمين کرده و همچنين قابليت پاسخگويي به بحرانها و چالش هاي مربوط به جهاني شدن را دارد.