مقاله جهاني شدن و جايگاه بخش عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و جايگاه بخش عمومي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله بخش عمومي
مقاله نظام دولت – كشور
مقاله هژموني و كنترل جهاني
مقاله استقلال سياسي دولت ها
مقاله سياسي شدن زندگي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي راد جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه جهاني شدن پديده اي است كه در تمام زواياي – پنهان و آشكار – بشريت تاثيرگذار بوده و از اينرو چالش جدي بر پديده دولت كه همواره فعال مايشا بوده ايجاد كرده است. البته چنانچه دقت نموده و به كنه موضوع پرداخته شود اساسا جهاني شدن پديده اي است كه خود مولود دولت ها مي باشد. از اين رو مقاله حاضر به سهم بخش عمومي – دولت ها – در فرايند جهاني شدن مي پردازد و اعتقاد بر آن دارد كه اين فرايند به منزله زوال دولت نيست و ماهيت و ستفالي دولت در هزاره سوم كماكان باقي است. البته امروزه برخلاف گذشته وضعيتي به وجود آمده كه اين وضعيت جديد ناشي از تاثيرات اساسي در ساختار قدرت و پويش هاي مبادلاتي حاكم بر آن علي رغم پايداري در اصول و ارزش هاي حياتي (دولت – كشور) است و اين نكته اي است كه در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است.