مقاله جهاني شدن و روند عام گرايي و خاص گرايي در فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و روند عام گرايي و خاص گرايي در فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله عام گرايي فرهنگي
مقاله فرهنگ
مقاله فرهنگ سياسي
مقاله خاص گرايي فرهنگي
مقاله مردم سالاري ديني
مقاله حقوق بشر اسلامي
مقاله جامعه مدني اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر سعي بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشي از فرايند جهاني شدن در حوزه هاي مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سياسي در جمهوري اسلامي ايران، نشان داده شود که اين فرايند چگونه منجر به عام گرايي و خاص گرايي در فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران شده است. مطابق با يافته هاي اين تحقيق فرايند جهاني شدن نسبت به مسايل فرهنگي باعث اتفاق افتادن نگرش عام و جهاني گرديده، اما با توجه به برداشت هاي مذهبي و الگوهاي ديني که در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد در حوزه فرهنگ سياسي نگرش خاصي به وقوع پيوسته و باعث شکل گيري الگوهاي خاص گرايي (مانند مردم سالاري ديني، حقوق بشر اسلامي، جامعه مدني اسلامي) شده است.