مقاله جهاني شدن و سرمايه اجتماعي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و سرمايه اجتماعي زنان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله سرمايه
مقاله شبکه هاي اجتماعي
مقاله شيوه زندگي
مقاله فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن و سرمايه اجتماعي از مفاهيم بسيار مورد استفاده در جامعه شناسي معاصر مي باشند. بررسي سرمايه اجتماعي زنان به عنوان يکي از عوامل موثر در مشارکت آنان در عرصه هاي مختلف اجتماع مورد توجه پژوهشگران حوزه زنان مي باشد. همچنين تحولات متاثر از جهاني شدن از دغدغه هاي ديگر اين پژوهشگران به شمار مي آيد. اين مطالعه با رويکردي جديد و با استفاده از مفهوم جهاني شدن به مطالعه عوامل تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي زنان پرداخته است. براي بررسي سرمايه اجتماعي زنان در فرآيند جهاني شدن يک نمونه ۲۲۶۰ نفري از زنان تهراني، شيرازي و استهباني به صورت تصادفي انتخاب و پرسش نامه اي خود گزارشي ارايه گرديد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که به ترتيب متغيرهاي شيوه زندگي، سرمايه فرهنگي، بعد خانوار، آگاهي نسبت به قوانين و مقررات، سرمايه مالي، شهر در معرض جهاني شدن، نگرش هاي نقش جنسيتي و نهايتا رسانه هاي جمعي بر روي هم ۳۶٫۲% از تغييرات سرمايه اجتماعي زنان را تبيين کرده اند.