مقاله جهاني شدن و ضرورت اصلاح دوره هاي آموزش زبان انگليسي در ايران؛ چالش ها، فرصت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و ضرورت اصلاح دوره هاي آموزش زبان انگليسي در ايران؛ چالش ها، فرصت ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله آموزش زبان انگليسي
مقاله سند چشم انداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهرك
جناب آقای / سرکار خانم: نبي لو زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي مساله جهاني شدن و ارتباط آن با ضرورت بازنگري دوره هاي آموزش زبان انگليسي در ايران و چالش ها و فرصت هاي پيش رو اين فرآيند است. جهت نيل به اين هدف ابتدا به تحليل کيفي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤٠٤ هجري شمسي و سياست هاي کلي برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است. سپس براي بررسي وضعيت دوره آموزش زبان در ايران به بررسي ۱- سطح مهارت زباني ايرانيان در مقايسه با کشورهاي منطقه از طريق بررسي نمرات پنج ساله اخير آنان در آزمون مهارت زبان انگليسي تافل و ۲- مشکلات آموزش و يادگيري زبان انگليسي در مدارس ايران با مرور آثار پژوهشگران پرداخته شده است. نتيجه تحليل هاي کيفي بيانگر اين امر است که توسعه کشور با رويکرد ايراني – اسلامي و تعامل سازنده با جامعه جهاني بر اساس عدالت و برابري، بهترين روش برخورد با پديده جهاني شدن است. نتيجه بررسي وضعيت دوره آموزش زبان در ايران نيز نشان داد که اين توسعه نيازمند بازنگري اساسي و اصلاح متون، برنامه ها، و روش هاي آموزش زبان انگليسي در سطح ملي است.