مقاله جهاني شدن و مناسبات دولت، جامعه در مصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۲۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و مناسبات دولت، جامعه در مصر
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله جهان عرب
مقاله رژيم هاي تکنوکراتيک
مقاله ميانه رو
مقاله نخبگان سياسي مصر
مقاله ناسيوناليسم مصري
مقاله رابطه جامعه و دولت
مقاله اپوزيسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظيان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر تلاش دارد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد که فرايند جهاني شدن در چند دهه گذشته آيا اصولا  تاثيري بر رابطه دولت و جامعه در مصر داشته است و اگر پاسخ مثبت است اين آثار به چه صورت بوده و اگر پاسخ منفي است، چرا فرايند جهاني شدن نتوانسته است تاثيري بر اين رابطه برخلاف ديگر کشورها بر جاي بگذارد؟ فرضيه اي که در پاسخ به اين پرسش طراحي شده اين است که به خاطر مقاومت شديد دولت و نخبگان سياسي مصر در برابر هر گونه تحولي در جهت دموکراتيک شدن از لحاظ سياسي و خصوصي سازي و حاکم شدن اقتصاد بازار آزاد از جنبه اقتصادي، جهاني شدن تاثير ناچيزي بر رابطه دولت، جامعه در مصر بر جاي گذاشته است.