مقاله جهاني شدن و هويت هاي محلي و جهاني دانشجويان (مطالعه موردي: دانشگاه تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و هويت هاي محلي و جهاني دانشجويان (مطالعه موردي: دانشگاه تبريز)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله قوم
مقاله هويت جهاني
مقاله هويت محلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبي اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبخش بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند جهاني شدن موضوعي بحث برانگيز و در عين حال مبهم است و از ديدگاه هاي متفاوت و گاه متضاد بدان پرداخته شده است. يکي از بحث هاي مهم مربوط به اين فرايند، مساله بقا يا تداوم هويت هاي محلي در جريان اين حرکت است. در اين رابطه ديدگاه هاي متفاوتي ارائه شده است، از ان جمله برخي ادعا مي کنند جهاني شدن تاثير منفي بر هويت هاي محلي داشته و از بين برنده تفاوت هاست و عده اي نيز خلاف اين نظر را بيان مي کنند.
مقاله حاضر، سه رويکرد متفاوت و اساسي را در اين خصوص شناسايي و توسط داده هاي تحقيق به ازمون گذاشته است. اين تحقيق که به روش پيمايشي در بين دانشجويان تُرک، فارس و کرد دانشگاه تبريز انجام شده نشانگر ان است که با افزايش هويت جهاني در بين دانشجويان، هويت محلي انان کاهش مي يابد، يعني با افزايش فرايند جهاني شدن، هويت هاي محلي رو به کاهش مي گذارد و اين به معناي رد نظريه هاي رويکرد دوم و سوم در اين تحقيق، و تاييد نظريه هاي رويکرد اول است.