مقاله جهاني شدن و چالش هاي ديني و ملي حاصل از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۳۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: جهاني شدن و چالش هاي ديني و ملي حاصل از آن
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله دين
مقاله گروههاي مقاومت
مقاله مدرنيته
مقاله بنيادگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش يونس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانيان صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون ترديد واژه جهاني شدن از رايج ترين اصطلاحات قرن ما است. جهاني شدن به عنوان يک فرامفهوم، بسياري از مفاهيم ديگر را به بازخواني فراخوانده و در راستاي بازساري آنها برآمده است. در عرصه دين نيز جهاني شدن سوالات متعدد جديدي را ايجاد کرده و رويکردهاي متفاوتي را برانگيخته است. هم زمان با جهاني شدن و توسعه ارتباطات بين فرهنگي و ميان ديني، ما شاهد رشد حرکت هاي ناسيوناليستي ـ قومي و مذهبي همگام با افزايش نزاع هاي خشونت بار و جنگ هاي شهري هستيم. اين تحولات جديد سياسي و اجتماعي، تحولات ديگري را در عرصه بين الملل ايجاد کرده است و در نتيجه سوال اساسي اين است که آيا جهاني شدن و بازگشت مجدد دين به عرصه هاي سياسي و اجتماعي و بين المللي، چالش هاي جديدي را ايجاد کرده است؟ اين چالش ها کدامند؟ آيا چالش جديدي بين جهاني شدن و دين همانند چالش دين و مدرنيته در قرن ١٨ و ١۹ ايجاد خواهد شد. فرض اساسي ما در اين تحقيق اين است که جهاني شدن ضمن اينکه موجب توسعه ارتباطات ميان فرهنگي و ميان ديني خواهد شد چالش هاي جديدي را نيز در درون کشورها و بين کشورها ايجاد خواهد کرد.