سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد رضا اخوان صراف – کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی
مریم نیل فروش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

چالش های اصلی فعالیت های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. این پدیده روند گسترده ای پیش روی جنبه های مختلف فعالیت های اقتصادی از جمله خدمات مرتبط با آموزش قرار داده و برخی از شورهای توسعه یافته را به سوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آموزش با هدف همکاری علمی با سایر کشورها با هدف ارتقای تحصص نیروی انسانی مورد نیاز در انجام فعالیت های اقتصادی، دستیابی به مهارت های موجود در مکان های جدید، کاهش هزینه ها، داد و ستد آزادتر و بهره گیری از محیط های سرمایه گذاری جدید سوق داده است.