سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی آبادیان – کارشناس سیستم های مدیریت شرکت مهندسین مشاور پویندگان بهبود کیفیت

چکیده:

برای‌ سالهای‌ طولانی‌، کاربرد و اجرای‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ از واحدهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ عامل‌مهمی‌ جهت‌ رشد اقتصادی‌ و تغییرات‌ فن‌ آورانه‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ بوده و هست‌، در این‌کشورها رابطه‌ مستقیمی‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و افزایش‌ سطح‌ رفاه‌ مردم‌ و سرمایه‌ گذاری‌ اصولی‌ دربخش‌ تحقیق‌ و توسعه‌ دیده‌ می‌شود. از آنجائی‌ که‌ مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ بین‌ المللی‌ نقش‌ مهم‌ وعمده‌ای‌ را در تحقیق‌ و توسعه‌ و فعالیتهای‌ نوآورانه‌ بازی‌ می‌کنند توجه‌ به‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌های‌اقتصادی‌ بین‌ المللی‌ در روند جهانی‌ سازی‌ R&D امری‌ ضروری‌ است‌.
با نگاهی‌ به‌ فعالیتهای‌ سازمانهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ فراملیتی‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ درمی‌یابیم‌ که‌ توجه‌ به‌ بازارهای‌ خارجی‌ و توسعه‌ بازار تولیدات‌ در کنار دسترسی‌ به‌ منابع‌ و تامین‌مواد اولیه‌ مورد نیاز برای‌ داشتن‌ توسعه‌ پایدار و تداوم‌ سوددهی‌ موسسه‌ اجتناب‌ناپذیر تلقی‌می‌شود.
در یک‌ نتیجه‌گیری‌ کلی‌ با توجه‌ به‌ آمار(۱) می‌توان‌ اینطور گفت‌ که‌ سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ بر خلاف‌روند کلی‌ در دهه‌های‌ ۶۰ و ۷۰ میلادی‌ در زمینه‌ سهم‌ R&D خارجی‌ در شرکت‌های‌ بزرگ ‌فرا ملیتی‌ تمایل‌ به‌ پراکنده‌ کردن‌ و عدم‌ تمرکز فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تحقیق‌ و توسعه‌ را در سر‌ می‌پرورانند در این‌ کوشش‌ سعی‌ شده‌ عوامل‌ موثر بر اتخاذ این‌ تصمیم‌ در موسسات‌ بین‌ المللی‌و فراملیتی‌ بررسی‌ شود.