سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

جامعه بین‌المللی تحقیق و توسعه برای در نظر گرفتن زمانی که ارزیابی می‌شوند که چگونه خود را ساختارمند می‌کنند باید چیزی بیش از تکنولوژی جدید را در نظر بگیرد ، شامل اینکه چگونه نسبت به تکنولوژی جدید واکنش نشان دهند.
آزمودن تغییراتی که به مقیاس جهانی تحقیق و توسعه داده می‌شوند یک جز اساسی در فهم ساختار تحقیق و توسعه می‌باشد که اکنون در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته در تکنولوژی اتفاق می‌افتد .
در واقع گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه به خصوص د رچین و هند و دیگر کشورهای غرب و شرق آسیا نمی‌توان به صورت مجزا نگریست .تغییرات عمده در رفتار و نگرش دولتها در این کشورها جرقه عظیمی در فعالیتهای تحقیق و توسعه زده است.سرمایه گذاری مستقیم دولت ،یک تلاش برای کمک به توانایی نظامی و اقتصادی می‌باشد. لیبرالیزه کردن عمومی اقتصاد منجر به محیطی شده که سرمایه‌گذاری و توسعه تشویق شده‌اند. به علاوه قوانین مربوط به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی و تملک در تکنولوژیهای متعددی تغییر یافته‌اندکه موجب توسعه ملتها در نقطه ای که صنایع خارجی شروع به گرفتن مزیت کرده‌اند.
منطبق بر تمام این فعالیتها و مستقیما مربوط به آنها تاکید بیشتری بر هدایت به سمت توسعه یک جمعیت به شدت آموزش دیده و تکنولوژی گرا که می تواند یک منبع بی‌اندازه از حمایت در جهت تکنولوژی بر اساس توسعه اقتصادی فراهم کند می باشد.
ترکیب تمام این عوامل یک تفاوت عمده مربوط به نحوه ای که در آن صنایع مختلف در تمام دنیا ارتباطاتشان را با جوامع تحقیق و توسعه این کشورهای توسعه یافتهگسترش داده‌اند ایجاد کرده‌است .
در نتیجه تغییر موقعیت برای فعالیتهای تحقیق و توسعه درکشورهای مختلف شامل ترتیبهای مشارکت سنتی تر در کشورهای اروپای غربی و ژاپن می باشد. این کاملا مشهود است که تغییرات در سیاستهای داخلی در کشورهای غرب و شرق آسیا بالخص تاثیر بر روی مقدار و الگوی عملکرد تحقیق و توسعه در آمریکا و سایر کشورها داشته ، دارد و خواهد داشت.
با توجه به این حقیقت که تغییرات عمده الگوی گسترش تحقیق و توسعه تحت تاثیر قرار دادهو آنها که گرایش به حمایت تحقیق و توسعه و عملکرد داشته اند را باید با رفتاری که در آن این گرایشها قابل تحمل هستند نگریست.