سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر سعیدی کیا – رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کارنگارروش سردبیر مجله روش، کارشناس م

چکیده:

روزگاری اگر صحبت از تولید خودروی آمریکائی در کشوری سوسیالیستیمی¬شد، شاید غیر قابل باور بود، همانگونه که اگر دهسال پیش صحبت از انجام تحقیقات خودروی BMWدر دانشگاههای آمریکائی!
بهرحال همانگونه که در بکارگیری اینترنت در ۱۵ سال پیش در کشورمان هیچ کس باور نداشت که امروز(با توجه به فاصله بسیار زیادی که با کشورهای جهان اول وجود دارد) در همین حد هم از اینترنت استفاده بعمل آید.
بنابراین اگر حضور در یک شبکه تحقیق جهانی درباره¬ی موضوعاتی که توانمندی¬های آن امروز در کشور وجود دارد یا در اینده شکل داده خواهد شد، مطرح شود، دور از انتظار نیست. ولی موضوع مهمتر از این چشم¬انداز، بررسی چالش¬ها و برنامه¬ریزی برای همراهی با آن است که بایستی انجام شود. این مقاله سعی دارد که به بحثی درباره کلیات این موضوع بپردازد و عنوان مقاله نیز در همین ارتباط انتخاب شده است.