سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی قورچی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی – مشاور بین الملل مرکز مطالعات برنامه ری
مونا زهتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران

چکیده:

جهانی شدن معاصر که مبتنی به اقتصاد پسافوردیسم و بر پایه‌ی محور سرمایه‌داری اطلاعاتی شکل گرفته است به واسطه‌ی خصیصه‌هایی مانند اقتصادی اطلاعاتی، اقتصاد جهانی و فعالیت‌های اقتصادی شبکه‌ای از سایر تعبیرهای جهانی شدن متمایز می‌شود.
خصیصه‌ی اقتصاد پسافوردیستی وضعیتی را فراهم ساخته است تا سرمایه و تولید کالا از جنبه‌ی مکانی به سوی نرمش فضایی حرکت کنند و به صورت سیال در آیند. در چنین وضعیتی شهرها که تکیه‌گاه‌های مکانی – فضایی در ساختار پایگان جامعه‌ی شبکه‌ای و در درون اقتصاد پسافوردیستی می‌باشند بازیگران نوینی هستند که در عرصه‌های فراملی به ایفای نقش می‌پردازند. جهانشهرها با استفاده از ابزار دیپلماسی شهری، تلاش می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های خود را، از فضای جهانی شدن معاصر، که مبتنی بر اقتصاد پسافوردیسم است، تأمین نمایند. امروزه مدیران کلانشهرها، تمایل بسیاری دارند تا شهر خود را به شبکه‌ی جهانشهرها پیوند زده و گذشته از تأمین هزینه‌های مدیریت شهری، برای شهروندان خود نیز فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را فراهم نمایند. این کار به وسیله‌ی دیپلماسی شهری هم اکنون مهیا شده است. در حقیقت این وضعیت سبب شده است تا شهرها در سده‌ی بیست و یکم، بازیگران نوظهوری باشند که در درون شبکه‌ی پایگان جهانشهرها به جستجوی منابع اقتصادی خود بپردازند.