سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا اکبرالسادات – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
مسعود فرقدانی – مدیریت کارخانه آجر

چکیده:

جهانی شدنبه عنوان واژه ی رایج دهه ی ۱۹۹۰، به عنوان فرایندی از دگرگونی، از مرزهای سیاسی و اقتصادی فراتر رفته و علم و فرهنگ و کسب زندگی را نیز در بر گرفته است. جهانی شدن از جمله مفاهیمی است که در طول چند دهه گذشته به سلسله واژگان مفاهیم حوزه ی علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وارد شده است. این مفهوم از یک سو به دلیل تازه گی و گستردگی و از سوی دیگر به دلیل جبهه گیری های موافق یا مخالف سیاستمداران، موجب شده عده ای آن را تداوم سیاستهای استعماری جهت غارت ثروت کشورها بدانند و گروهی دیگر آن را غنیمت و فرصتی مناسب برای همسو شدن با جوامع متمدن و مدرن بدانند.
گستردگی و تعدد معنای مفهوم جهانی شدن، پیش از آن که بازتاب سر در گمی برخاسته از کمبود آگاهی باشد، نشانگر آغاز یک مرحله از تغییر وضعیت ژرف هستی شناسانه و جهت وجود خستگی ناپذیر برای یافتن راه های تازه، فهم پدیده های ناشناخته است که کلیه ی جنبه های زندگی بشر را در بر گرفته است.
در این مقاله سعی شده به تعاریف، ویژگی ها و مبانی جهانی شدن و همچنین کاربردهای اساسی آن پرداخته شود.