سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسماعیل رمضانپور – دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
فریدون شیرینکام – کارشناس ارشد علوم سیاسی، پژوهشگر

چکیده:

جهانی شدن حجم وسیعی از ادبیات اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی را به خود اختصاص داده و اهمیت آن به لحاظ نظری و عملی, پیوسته در حال افزایش است. به طور قطع بهره مند شدن از فرصتها و مقابله با تهدیدات جهانی شدن مستلزم شناخت مستمر و عمیق آن می باشد. در این مقاله تلاش بر این است که جهانی شدن اقتصاد؛ عمده‎ترین جنبة جهانی شدن, روشهای اندازه گیری آن, و همچنین مبانی, اثرات و عوامل موثر بر آن با دقت بیشتری تبیین گردد.نتایج مطالعات در این حوزه اشاره دارد که پدیده جهانی شدن بواسطه الزامات فناوری و محرکهای قوی سودآوری تجارت آزاد، یک فرایند اجتناب ناپذیری بوده و استفاده از ظرفیتهای بالایی که این پدیده ایجاد می کند و کاهش اثرات مخرب آن نیازمند علم ، عقلانیت و مدیریت مناسب اقتصادی است.