سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضاضیایی بیگدلی – استاد و مدیر گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عل

چکیده:

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد به مناسبت ورود جهان به هزاره سوم میلادی، گزارشی تحت عنوان » نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم « به جهانیان ارائه داد . این گزارش مشتمل بر ۷ بند است:
سده جدید چالشهای تازه
جهانی شدن و حکومت
رهایی از خواسته ها
رهایی از ترس، مشتمل بر جلوگیری از مخاصمات، حمایت از آسیب پذیران، طرح معضل مداخله، تقویت عملیات حفظ صلح، اهداف تحریمها، تداوم کاهش تسلیحات.
برقراری آینده ای پایدار
تجدید ساختار سازمان ملل متحد
نکات قابل توجه کنفرانس سران کشورها
وی در بند، ابتدا با این عبارت گزارش خود را آغاز می کند : «هزاره جدید و کنفرانس سران کشورها در این هزاره، موقعیت ممتازی در اختیار سران جهان قرار می دهد تا درباره سرنوشت
مشترک خود بیندیشند، هنگامی که می بینید بیش از هر زمان دیگر نسبت به گذشته با یکدیگر پیوند خورده اند. آنان از رهبران خود می خواهند که چالشها را پیشاپیش مشخص نموده و بر اساس
آن اقدام کنند.