سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین شریفی – مشاور معادن پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رحیم رضایی – کارشناس دفتر امور پژوهشی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دانشجوی د

چکیده:

پیشرفت سریع فناوری و تحولات بی سابقه در توسعه ارتباطات بین المللی در جریان جهانی شدن موجب شده است که رویارویی جوامع بشری به طریقی از شکل برخورد های نظامی به رقابتهای فناوری و تکنولوژی تبدیل شود. در قرن حاضر یکی از شاخص های توسعه یافتگی، واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) بوده و این عامل باعث جداسازی کشورهای غنی از کشورهای فقیر می باشد. رشد تحقیقات توسعه ای در هر کشور با ایجاد فضای ملی تحقیق و توسعه و افزایش شاخصهای سرمایه گذاری، نیروی انسانی، اطلاعات و اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه امکان پذیر خواهد بود.
این مقاله سعی بر ایندارد که اهمیت تحقیق و توسعه را در دنیای رو به جهانی شدن در موضوعات ذیل ترسیم نماید:
– تحقیق و توسعه و روند جهانی شدن
– اعتبارات تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف
– شرکتهای چند ملیتی و تحقیق و توسعه
– نیروی انسانی و تحقیق و توسعه (فرار مغزها)