سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی موسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

صنعت نفت در روند اقتصاد جهانی مدتهاست که از محدوده ملی فراتر رفته و خود را بهسوی صنعتی شدن و تعامل در مقیاس جهانی سوق داده است. امروزه جهانی شدن مفهومی است که در صنعت نفت و گاز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا بهطور طبیعی منابع نفت و گاز معمولا در خارج از مرزهای کشور های مصرف کننده قرار داشته و به طور تاریخی با جا به جایی سرمایه و نیروی کار و تکنولوژی در سراسر جهان با مسئولیتی فراتر از بازارهای محلی پایه ریزی شوند.
اما در این مقاله ما ابتدا به تعریف جهانی شدن تکنولوژی و جنبه های آن اشاره خواهیم کرد. سپس ضرورت جهانی شدن تکنولوژی در صنعت نفت را مورد بررسی قرار می دهیم و در بخشهای بعدی کسب و بکارگیری تکنولوژی ، ایجاد مرکز تحقیق و تکنولوژی در صنعت نفت و قراردادهای بیع متقایل که عمده ترین سرمایه گذاریهای خارجی صنعت نفت راتشکیل می دهد و همچنین الگوی توسعه در صنعت نفت را مورد بررسی قرار می دهیم.