سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

لاله حقیقت – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، هماهنگ ک

چکیده:

تحقیق و توسعه شامل انواع الگوها و فعالیت هایی نظیر تحقیقات پایه ای و کاربردی و هم چنین توسعه فرآورده ها و فرآیند هاست. در دهه های گوناگون، پیشرفت تکنولوژی و ابداعات به وسیله تحقیق و توسعه و نوآوری در آن که مهم ترین منابع رشد بهره وری و افزایش رفاه هستند، امکان پذیر شده است. در نتیجه به نظر می رسد، همبستگی شدیدی بین کشورهایی که در گذشته توسعه اقتصادی معنادار داشته اند و کشورهایی که سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه انجام داده اند، وجود داشته باشد. به همین دلیل ضرورت افزایش ظرفیت های تحقیق و توسعه برای کشورهای در حال توسعه به شدت احساس می گردد. بدان معنی که با توجه به ظهور پدیده جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای کم تر توسعه یافته، لازم است برای پیشرفت تکنولوژی خود، به مسأله تحقیق و توسعه اهمیت بیشتری بدهند تا بتوانند فاصله تکنولوژیک ایجاد شده میان خود و کشورهای توسعه یافته را در زمان کمتری کاهش داده و به آنها نزدیک شوند. لذا از پدیده جهانی شدن و ارتباط با سایر کشورهای توسعه یافته و انتقال تکنولوژی و دانش، می توانند به عنوان یک فرصت در جهت بازسازی دانش و تکنولوژی خود بهره گیرند، مشروط بر آنکه این بهره گیری به نحو مناسب مدیریت گردد تا به انتقال دانش و تکنولوژی منجر گردد.
دراین مقاله به بررسی نحوه افزایش ظرفیت های تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه با توجه به فرآیند جهانی شدن ، فرصتها و چالشهائی که این کشورها در طی این مسیر با آن روبرو می شوند،و در نهایت تاثیراتی که در اثر افزایش ظرفیت های تحقیق و توسعه عاید این کشورها می شود، می پردازیم.