سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا خجسته پور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، رئیس کل برنامه ریزی و تحلیل آماری ایران خو
زهرا طبرسی – کارشناس مهندسی صنایع، کارشناس اداره کل برنامه ریزی و تحلیل آماری ایر

چکیده:

داشتن هدف پایان راه نیست، بلکه تحقق آن مستلزم دانستن و بکارگیری فرایندهای سنجیده یادگیری است.
جهانی شدن علت نیست، معلول است. مشارکت در جهانی شدن یکی از راه هایی است که کشوری بتواند فناوری های جدید را به کار گیرد و ثروتمند شود.
توسعه و پیشرفت هر کشوری را نوع مدیریت اجرایی آن رقم می زند، چنانکه در پرتو مدیریتی روزآمد و همسو با تغییرات جهانی، جامعه به حد متعارفی از پیشرفت برسد و به جای انفعال در برابر روند جهانی شدن، همگام با آن حرکت کند، به توسعه همه جانبه نائل خواهد آمد. با افزایش احساس امید به آینده در مردم چنین جوامعی ، سرمایه های مادی و معنوی (نخبگان) به جای خروج از کشور، در درون جامعه خود به فعالیت می پردازند و به رشد و شکوفایی آن کمک خواهند کرد.
در این مقاله تحولات جوامع در گذر از عصر صنعت به عصر اطلاعات بررسی می شود، عصری که در آن تاکید بی سابقه ای بر دانش و توانمندی های فردی نهاده می شود و سازمانها به سمت اهدافی در راستای پیوستن به روند جهانی در سایه دانش حرکت می کنند.