سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی رزاقی کاشانی – دانشگاه تربیت مدرس، امور تحقیقات شرکت ایران تایر
مریم سازش –
حامد حسنخانی –

چکیده:

هدف از این تحقیق ایجاد جهت مندی (Anisothropy) در خواص مکانیکی رویه تایر به منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی، حرارت زایی، سایش خواص دینامیکی آمیزه رویه می باشد. آرایش نسبی الیاف در جهت کشش از میل یا غلتک باعث کاهش حرارت زایی، کاهش سایش پذیری (Abradability) و افزایش مدول و سختی آمیزه رویه تایر می شود.