سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حامد محمدیان – شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، اداره مخابرات واحد رادیو
عبدالصمد محمدی نسب – شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، اداره مخابرات واحد رادیو

چکیده:
نخستین آنتن ها ساخته شده علائم را در همه ی جهات پخش می کردند و موجب به هدر رفتن قدرت محدود ماهواره می شدند. امروزه ، آن ها بسیار ظریف تر و پیچیده تر شده اند و پرتو های باریک بسیار قدرتمندی را به ناحیه ای خاص از زمین ارسال می کنند.جهت دریافت این پرتوهای بسیار باریک باید جهت آنتن بطور بسیار دقیقی تنظیم گردد، که در این مقاله این جهت یابی دقیق توسط کنترلر صنعتی PID بررسی می شود. مشهورترین وکاربردی ترین کنترل کننده مورد استفاده درصنعت ، کنترلرPID بوده که این امربدلیل سادگی ساختارومقاوم بودن آنهاست. ازاین رو روشهای بسیاری جهت یافتن پارامترهای بهینه این کنترلرها یعنی ضریب بزرگنمایی تناسبی Kp و ضریب بزرگنمایی انتگرالی Ki و ضریب بزرگنمایی مشتق Kd وجود دارد . با این حال پیداکردن بهینه این پارامترها کاری دشوار و زمان زیادی ازوقت طراحان را بخود اختصاص می دهد. دراین تحقیق پیشنهاد می شود این کارتوسط الگوریتم ژنتیک که یک تکنیک جستجوی اتفاقی وسیع میباشد ، انجام گیرد.PID کنترلربکار رفته دراین مقاله توسط روش های کلاسیک طراحی و موردآنالیزقرار می گیرد.این کارتوسط الگوریتم ژنتیک نیزانجام می گردد، سپس نتایج و شبیه سازی های مربوطه را با هم مقایسه و نشان می دهیم.