سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد خدایاری رستم آباد – دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق – مخابرات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
محمدحسن قاسمیان – استاد بخش مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت

چکیده:

در این مقاله، مجموعه داده ای ضبط شده در طی آزمایشهای تجربی با سیستم آرایه ۱۵ میکروفونی، توسط الگوریتمهای جهت یابی غیر فعال مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این بررسی شامل تحلیل نتایج حاصل از اعمال تکنیکهای جهت یابی و همچنین تحلیل اشکالات سیستم به منظور دستیابی بهکارایی بالاتر می باشد. تکنیکهای ML , MUSIC هموارسازی فضایی، و روش مبتنی بر آمارگان مرتبه چهارم بکار گرفته شده اند. نتایج سناریوهای مورد بررسی نشان می دهدکه علیرغم بهینه نبودن سیستم از نظر سخت افزاری وسنسورها و وجود اشکالات در انها، الگوریتمهای جهت یابی اعمال شده با موفقیت قابل قبولی همراه بوده اند.