سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسعید معصوم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد ا
کورش مشگی – دانشجوی کارشناسی دانشکده رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امی
سعید شیری قیداری – استادیار دانشکده رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته

چکیده:

الگوریتمهای تکاملی یا به طور خاص استراتژی تکامل دارای پارامترهایی می باشند که با تغییر آنها در یک مسئله نتایج متفاوتیکسب میشود. روش پیشنهادی ما سعی میکند پارامتر s در عملگر
جهش با استفاده از نویز گوسین را سازگار پذیر کند. روش پیشنهادی در مسائل بهینه سازی برای پیدا کردن مینیمم توابع مورد آزمایش قرار گرفته و برتری نتایج آن نسبت به روشهای دیگر نشان داده شده است.