مقاله جهش هاي رايج در اگزون ۱۰ پروتوآنکوژن RET در بيماران مبتلا به سرطان مدولاري تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۷۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: جهش هاي رايج در اگزون ۱۰ پروتوآنکوژن RET در بيماران مبتلا به سرطان مدولاري تيروئيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان مدولاري تيروييد
مقاله پروتوآنکوژن RET
مقاله جهش ژرم لاين
مقاله اگزون ۱۰

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزقي بارز شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف يگانه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقي راد لاله
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سرطان مدولاري تيروييد ??-۵% کل انواع سرطان هاي تيروييد را در بر مي گيرد. نقش مهم جهش هاي پروتوآنکوژن RET در پيدايش MTC به خوبي مشخص شده است. هدف از اين مطالعه، بررسي شيوع ۷ جهش ژرم لاين رايج اگزون ?? پروتوآنکوژن RET در افراد مبتلا به MTC در جمعيت ايراني بود.
مواد و روش ها : اين مطالعه از نوع توصيفي در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ انجام شد. جمعيت مورد مطالعه شامل ۲۱۷ نفر از بيماران مبتلا به MTC و خويشاوندان درجه اول آنان بود که به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. محتواي DNA ژنومي خون محيطي با روش استاندارد نمک اشباع، پروتئيناز کا استخراج شد. به منظور شناسايي جهش هاي مورد نظر در اگزون ?? پروتوآنکوژن RET از روش PCR RFLP استفاده شد .
يافته ها: بين افراد مورد مطالعه (نسبت زن به مرد ۴:۱٫۱، ميانگين سن ۸٫۱۵±۴٫۳۳ سال) با بررسي الگوهاي حاصل از RFLP ،۹ جهش در اگزون ۱۰ پروتوآنکوژن RET شناسايي شد. از اين تعداد، ۷ جهش مربوط به کدون ۶۱۸ و ۲ جهش مربوط به کدون ۶۲۰ بود. در کدون ۶۱۸ اگزون ۱۰ بيشترين جهش مربوط به تغيير اسيد آمينه سيستئين به فنيل آلانين بود. در کدون ۶۱۱ نيز جهشي يافت نشد.
نتيجه گيري: شيوع جهش در اگزون ?? پروتوآنکوژن RET در جمعيت مورد مطالعه ۶% است. بر اين اساس، بررسي وجود جهش هاي رايج پروتوآنکوژن RET در بيماران و خانواده آنان به ويژه در ساير اگزون هاي مستعد به جهش (۱۶،۱۵،۱۴،۱۳،۱۱) به روش دقيق تعيين توالي DNA توصيه مي شود.