مقاله جهش هاي رايج دودمان زايا در اگزون هاي ۱۰ و ۱۱ پروتوآنكوژن RET در سرطان مدولاري تيروييد ارثي مبتلايان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: جهش هاي رايج دودمان زايا در اگزون هاي ۱۰ و ۱۱ پروتوآنكوژن RET در سرطان مدولاري تيروييد ارثي مبتلايان ايراني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان مدولاري تيروييد
مقاله جهش دودمان زايا
مقاله پروتوآنكوژن RET

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف يگانه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: دلبرپوراحمدي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سرطان مدولاري تيروييد (MTC) به دو صورت تك گير يا ارثي بروز مي كند. نقش مهم جهش هاي پروتوآنكوژنRET  در پيدايش MTC به خوبي مشخص شده است. هدف از اين مطالعه، بررسي شيوع جهشهاي رايج اگزون هاي ۱۰ و ۱۱ پروتوآنكوژن RETدر افراد مبتلا به MTC و اعضاي خانواده آنان در جمعيت ايراني بود.
مواد و روش ها: ۷۶ فرد مبتلا به MTC و ۲۱ نفر اعضاي خانواده آنها به شيوه فراخوان و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند. استخراج DNA ژنومي از نمونه خون محيطي افراد به روش «نمك اشباع – پروتئينازK » انجام گرفت و اگزون هاي ۱۰ و ۱۱ پروتوآنكوژنRET  با استفاده از روش PCR تكثير شدند. سپس محصولات PCR در معرض آنزيم هاي محدود كننده معين قرار گرفته و الگوي پلي مورفيسم طول قطعات حاصل از عمل آنزيمهاي محدود كننده روي ژل پلي آكريل آميد بررسي شد.
يافته ها: با بررسي الگوهاي حاصل از RFLP، ۱۳ جهش در اگزونهاي ۱۰ و ۱۱ پروتوآنكوژن RET شناسايي شد. از اين تعداد، ۸ جهش مربوط به كدون ۶۳۴ (اگزون ۱۱) و ۵ جهش مربوط به كدون ۶۱۸ (اگزون ۱۰) بود. تعداد جهشها در افراد بيمار ۱۲ مورد و در اعضاي خانواده آنان ۱ مورد بود.
نتيجه گيري: شيوع جهش در اگزونهاي ۱۰ و ۱۱ پروتوآنكوژن RET در بيماران ايراني مبتلا به MTC و اعضاي خانواده آنان نسبتا بالا است (%۱۳٫۴).